Gheza Afghani ، Afghan Food ، Afghanische Speisen
 کریم رول

 یک طریق بسیار ساده و راحت برای کسانیکه به اورپا زیست مینمایند مینوسم . 

 دوستان گلم خمیر تازه را در آلمان از Aldi ودر اطریش از  ( Hofer markt )

و  penney  markt  و آله توسط آن کریم کیک های دیزاین میکنند.

از   schlecker  و یا هر مغازه ی که نزدیک شما باشید.

بنام    Gebäckpresse  بدست آورده میتوانید.

یک نوع دگرش که صرف برای کریم است . قمیت خیلی مناسب دارد.

 در افغانستان عزیز بعضی ها کریم رول و تعدادی  هم کریم لول  نیز

 گویند

 

مواد لازم

۱-  خمیر تازه ۵۵۰ گرام یا دو بسته Blätter Teig

۲-  دو گیلاس Schlagsahne

۳- ۲  پاکت  Sahnesteif

۴-  زر ورق   Alufulie

۵-  بوره میده شده ۳۰۰ گرام

۶-  یک قاشق هیل چای

۷-  کاغذ کیک پزی

 

 طرز تهیه

 داش را به ۲۰۰ درجه سانتی گریت گذاشته و خمیر تازه را باز

میکنیم. و یک خمیر را برای رول اندازه ی کلان شش قسمت و

برای  رول های مناسب الی ۱۰ حصه برش نموده به تعداد رول ها

 زر ورق برش میکنیم.

زر ورق ها را به دور یک قاشق چوبی پیچانیده و خمیر های برش

شده گرفته و منظم بدور قاشق چوبی بالای رز ورق بشکل حلقه های

 منظم دور میدهیم.

سر  و اخر  رول را  باید منظم و محکم ببندیم. در غیر آن  در

جریان  پخته شدن باز شده و شکل نامنظم را بخود میگیرد .

بعد ازآن که خمیر را تمام نمودیم. رول  ها دور دور از همدیگر

به قالب داش  بالای کاغذ ناسوز چیده حرارت را از ۲۰۰ درجه

به   ۱۷۵ درجه سانت گریت  پایین نموده قالب را در طبقه وسطی

داش برای ۴۰ دقیقه میگذاریم.  بعد از  قمست بالای و پایین

 رول ها  پخته گردد . لازم است هر یک آن را به پهلو دور بدهیم.

که چهار اطراف آن نیز کاملا پخته گردد.

 رول را حین که از داش بیرون نمودیم .قبل از سرد شدن به پودر

بوره  مخلوط میکنیم.

بالای  رول  های که با بوره مخلوط شده اند هیل پاش دهید.

 و بگذارید سرد شوند.

 

 طرز تهیه کریم  برای رول ها

 

 Sahnesteif  را با  schlagsahne  ی مقدار بوره و هیل

توسط مکسر تا وقتی مخلوط میکنیم که کریم آماده گردد.

کریم آماده شده را در بین  Gebäckpresse   انداخته سرش ببندید .

کریم را به رول ها از قسمت سر و آخرش داخل نماید.

باید بگویم گاهی با مکس گردان کریم به شکل چرب مسکه مانند

 و آب تقسیم میگردد. آب اش دور و کریم اش را مورد استفاده

 قرار دهید.

 و اگر هیل و بوره را از اول با  schlagsahne  یکجا مکس

نکنیم .کریم نورمال بدست میاید.

به هر دو طریق خوشمزه است.

کریم رول های بسیار لذیذ آماده نوش جان نمودن است

 

                             Gebäckpresse

                              

 آله که توسط رول را کریم پُر میکنیم.

 

 

                            Alufulie

                  

         

                 

                                          +

                

                   

                                           =  کریم

       

 

                

 

 Gebäckpresse 

 

         طرز پیچانیدن خمیر به دور رز ورق برای  کریم رول         

                                 

اگر خواسته باشم کریم رول های بزرگ درست نمایم . یک بسته

خمیر ۶  الی ۷ حصه برش میکنیم.

بخاطری کریم رول طویل و باریک نیاید خمیر طوری ذیل دو قات

میکنیم.

    

    

      کریم رول تهیه فرشته سید        

        

 

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۶/۲۵ساعت 20:50 PM  توسط  فرشته کمال   |