Gheza Afghani ، Afghan Food ، Afghanische Speisen
 

عزیزان شاید شما ترشی را به طریقه ها مختلف از هر نوع

ترکاری  تهیه میکنند . بدون گشنیز و برگ بو... باید بنوسیم .

برگ بو مهم نیست صرف از خراب شدن ترشی جلو گیری میکند

 اگر شما مواظب باشد قاشق چرب داخل ترشی نزنید . برگبو لازم

نیست و گشنیز را تجربه کنید خیلی ترشی  شما خوشمزه میاید .

من انواع مختلف ترشی را به مرور زمان برای شما عزیزان پست

خواهم نمود .

 

انواع ترشی ها

۱- ترشی ترکاری مخلوط

۲- ترشی پیاز

۳-ترشی پوست لیمو

۴- ترشی مرچ دلمه

۵- ترشی بادنجان

۶- ترشی کدو

۷- ترشی روغنی

۸-  آچار

۹- ترشی میخوش بادرنگ

۱۰ ترشی میخوش تره

۱۱- و ترشی چتنی خودم تهیه میکنیم .

 

 

 

پست امروزی هم نوع  چتنی ترشی مخلوط است .